Anekdot: Bu çorba hastalar ve çocuklar için çok yararlıdır.