Akdeniz ve Ege bölgesi, iklim ve toprak yapısı itibariyle keza dört mevsimin yaşandığı keza de toprakların zenginliği sebebiyle tarıma çok elveriş olduğu, coğrafi inşa açısından da az daha okyanusa...